top of page

PROJEKTY

Petr Pečenka za Slunovrat Orlík a Gorjan Lazarov za OREA HOTELS podpis smlouvy

KONCEPT A BYZNYSPLÁN

Na snímku vidíte podpis projektu, kterému jsem stavěl koncept a počítal proveditelnost. Banka jej schválila a investor podepisuje smlouvu s OREA HOTELS, kde jsem před 27 lety začínal. Projekt Koncept a byznysplán hotelu je klíčovým prvkem pro úspěšný rozvoj. Zaměřuji se na vytvoření jasné a realizovatelné vize, která zahrnuje detailní analýzu trhu, definici cílové klientely a strategii provozu. Každý plán je navržen tak, aby optimalizoval zdroje a maximalizoval návratnost investic, což vede k dlouhodobé udržitelnosti a růstu. Součástí konceptu je také P&L podle mezinárodních standardů USALI.

Milan Pavelka co udělat s hotelem?

CO S HOTELEM

Projekt co s hotelem, či jeho částí, je navržen pro majitele, kteří se blíží, nebo již jsou v krizi a nevědí s jistotou, jak dál. Pokud jste vyzkoušeli vše možné a obáváte se dalších rizik, jsem tu, abych vám pomohl najít cestu ven. Analyzuji současný stav vašeho hotelu, identifikuji klíčové problémy a navrhnu strategická řešení, která minimalizují rizika a maximalizují návratnost investic. Narozdíl od většiny mohu vaši situaci porovnávat se stovkami podobných situací. Vidět vaše variantní rozhodnutí ve výsledcích. Můj cíl je poskytnout vám jasnou cestu k obnově a dlouhodobému úspěchu vašeho podniku.

Setkání 100 nejlepších firem v ČR

PŘÍPRAVA K PRODEJI

Projekt “Příprava k prodeji” je určen pro majitele hotelů, kteří chtějí svůj majetek prodat co nejvýhodněji. Pokud se chystáte svůj hotel nabídnout k prodeji, pomohu vám maximalizovat jeho hodnotu a atraktivitu pro potenciální kupce. Analyzuji současný stav vašeho hotelu, identifikuji oblasti pro zlepšení a implementuji změny, které zvýší jeho tržní hodnotu. Součástí přípravy je také vytvoření atraktivního a přesvědčivého prodejního materiálu a prezentace, která osloví a zaujme zájemce. Na fotografii je předávání cen nejlepším českým firmám, kterého se účastním dvacet let. Je důležité si uvědomit, že kromě všech těchto aspektů záleží i na tom, v jaké společnosti se pohybujete, protože investoři si nelistují katalogy realitek.

změna konceptu hotelu

ZMĚNA KONCEPTU

Projekt “Změna konceptu hotelu či jednotlivých středisek” je navržen pro hotely, které potřebují oživit nebo přizpůsobit své služby novým trendům a potřebám trhu. Pokud vaše stávající koncepty již nefungují, provedu detailní analýzu současného stavu a identifikuji klíčové oblasti pro zlepšení. Navrhnu a implementuji nové strategie a koncepty, které zvýší atraktivitu vašeho hotelu a jednotlivých středisek. Tento proces zahrnuje modernizaci služeb, redesign interiérů a zavedení inovativních technologií pro zajištění vyšší spokojenosti hostů a ziskovosti. Někdy vám z toho vznikne komplexní automatizovaný smarthotel, který se stane vzorem pro ostatní.

automatizace hotelu

AUTOMATIZACE 

Projekt “Automatizace hotelu” je zaměřen na implementaci nejmodernějších technologií pro zvýšení efektivity a zlepšení zážitku hostů. Automatizace zahrnuje zavedení inteligentních systémů pro správu rezervací, check-in a check-out procesů, řízení energie, a další provozní oblasti. Tyto inovace nejen snižují provozní náklady, ale také umožňují personálu soustředit se na poskytování osobnějších a kvalitnějších služeb. Cílem je vytvořit plynulejší a efektivnější provoz, který zvýší spokojenost hostů a celkovou ziskovost hotelu.

Kick off na Zanzibaru

KICK-OFF

Projekt “Kick Off” je navržen pro úspěšný start vašich hotelových iniciativ. Zahrnuje detailní plánování a koordinaci všech klíčových aspektů, které jsou potřebné pro zahájení nového projektu nebo služby. Společně vytvoříme strategický plán, definujeme cíle a nastavíme milníky, které zajistí hladký průběh implementace. Poskytuji podporu od počátečního nápadu až po realizaci, včetně školení personálu a sledování pokroku. Cílem je zajistit, aby každý nový projekt začal silně a měl dlouhodobý úspěch.

Kompetenční model

KOMPETENČNÍ MODEL

Projekt “Kompetenční model všech úrovní hotelu” definuje klíčové dovednosti a projevy kompetence i nekompetence pro každou pozici. Obsahuje hodnocení výkonu a následný rozvoj, od managementu po provozní personál. Každý člen týmu je hodnocen podle jasně stanovených kritérií, což zajišťuje efektivitu a vysokou úroveň služeb. Čerpám z aktuálních zdrojů špičkových pracovišť nejlepších řetězců, aby model odpovídal nejnovějším trendům v oboru. Díky dvacetileté spolupráci v oblasti testování potenciálu se kompetencemi zabývám i v jiných oborech. Často nabíráme lidi pro to, co umí, a loučíme se s nimi pro to, jací jsou. Je důležité dbát i na kompetence sociální a mezilidské, které má nejmladší generace Z na prvním místě.

Standardizace a trénink personálu v Tanzánii

STANDARDY KVALITY

Sedm let ve východní Africe a na severní Moravě zároveň nemohlo být lepším tréninkem v tvorbě a zavádění standardů, protože nejdůležitějším je vědět, co vynechat. V Africe si u číšníka objednáte pivo a za hodně dlouho vám ho přinese s úsměvem teplé, u nás dostanete chlazené pivo hned, ale máte pocit, že obtěžujete. Projekt “Tvorba a zavedení standardů kvality” stanovuje jasné a měřitelné standardy pro všechny aspekty hotelového provozu. Obsahuje definici kritérií kvality, školení personálu a pravidelné audity. Čerpám z aktuálních zdrojů špičkových pracovišť nejlepších řetězců, aby standardy odpovídaly nejnovějším trendům v oboru, což vede k vyšší spokojenosti hostů a optimalizaci provozu.

Mentor nese kávu

MENTORING MANAGERA

Úplně jiná káva. Znáte postavu Winstona Woolfa z filmu Pulp Fiction? Jako certifikovaný absolvent koučovacího výcviku jsem zjistil, že nejsem dobrým koučem, ale jako mentor jsem v hodnocení od klientů vynikající. Projekt “Mentoring manažera hotelu (GM, DOSM)” je zaměřen na rozvoj klíčových manažerských dovedností a posílení leadershipu. Obsahuje individuální konzultace, školení a praktické rady pro zlepšení řízení hotelu a marketingových strategií. Cílem je zvýšit efektivitu a výsledky hotelového managementu. Každý program je přizpůsoben konkrétním potřebám manažera, čerpá z aktuálních zdrojů a nejlepších praktik špičkových řetězců, což zajišťuje neustálý profesionální růst a optimalizaci provozu hotelu. 

Masterminding v plném proudu

MASTER MINDING

Master Minding - Aktivace inovačního potenciálu managementu a týmu” je zaměřen na podporu kreativity a inovací v hotelovém prostředí. Obsahuje workshopy, a brainstormingové seance zaměřené na kreativní myšlení a řešení problémů. Speciálními metodami podporuji týmovou spolupráci a otevřenou komunikaci, čímž vytvářím prostředí, kde vznikají nové nápady. Program čerpá z aktuálních trendů a osvědčených postupů nejlepších světových hotelových řetězců, což umožňuje efektivní implementaci inovací a zvyšuje konkurenceschopnost hotelu. Ve skupině dostanou vaše otázky jiný kontext a získáte zpětnou vazbu nebo praktické odpovědi na své otázky. Skupina funguje jako „mozkový trust“, využívající sílu, zkušenosti a energii členů. To přináší různé pohledy a často nové, neotřelé nápady. Skupina také podporuje osobní růst, motivuje a vytváří hodnotné kontakty. Je to krásná práce s cennými výsledky.

bottom of page