top of page

Chcete vlastní hotel? Praktický průvodce plnění snu je tady pro vás.

Aktualizováno: před 7 dnyWow. Vymysleli jste úžasný koncept, který bude poskytovat jedinečné služby hostům. Dalším krokem je sepsání hotelového podnikatelského plánu. Je to něco jako seznam a mapa dohromady. Jako zkušený expert zabývající se správou hotelů jsem se přesvědčil, že právě v tomto bodě se většina podnikatelů zasekne.


Proč? Mnozí nemají čas a nevědí, co napsat, nebo jak správně spočítat finance.


Majitel hotelu na jednom z ostrovů v Indickém oceánu, který byl právě ve fázi dokončování, mě oslovil v momentě, kdy si uvědomil, že bez dostatečných kompetencí a pouze s neutuchajícím nadšením dosáhl bodu, kdy nevěděl, jak dál. Setkali jsme se poprvé osobně v hotelu, ve kterém bydlel po dobu výstavby svého nedalekého resortu, a to ve velkém bazénu ráno, ještě před snídaní. Byla to moje první obchodní schůzka v plavkách. Sdělil mi: “Počítám s návratností dva roky.” Jelikož jsem se ve své praxi nikdy nesetkal s návratností kratší než 10 let, okamžitě jsem se zajímal o to, jak na toto číslo přišel. Odpověděl: “To je jednoduché, 60 pokojů krát $500 krát 365 dnů, to je skoro 11 milionů ročně. Náklady jsou nízké, pracovní síla levná, elektřinu moc nepotřebujeme.”


V daném okamžiku jsem zvažoval, zda není obětí iluzí způsobených horkem, ale bylo teprve 7 hodin ráno. Jeho výpočty se ani vzdáleně nepřibližovaly realitě a ukazovaly na naivní představu, která v tomto případě vedla k tomu, že třetina investic byla úplně marná.


Jako autor desítek studií proveditelnosti, konceptů a plánů musím podotknout, že představa o dvouleté návratnosti investice do hotelu je krajně nerealistická. Typická návratnost v tomto odvětví se pohybuje kolem deseti až čtvrnácti let, zejména pokud vezmeme v úvahu veškeré provozní náklady, sezónní výkyvy v obsazenosti a nutnost reinvestic do údržby a marketingu. Předpoklad, že hotel bude neustále plně obsazen a že náklady zůstanou minimální, svědčí o nedostatečném pochopení trhu a finančního plánování. Tato situace zdůrazňuje význam důkladné finanční analýzy a realistických očekávání při plánování investic.


Dokud svůj podnikatelský plán nedokončíte, nebudete schopni získat ani financování. Nakonec skončíte s nápady, které vám leží v hlavě a váš sen se vytratí. Nebo se pustíte do realizace něčeho, s čím vám později budu muset pomoci a může se stát i to, že ani já ani nikdo další nepomůže.


Ve skutečnosti není tak těžké sestavit dobrý hotelový podnikatelský plán. Je to pouze strukturovaný souhrn vašeho nápadu podepřený těmi správnými čísly. Většina lidí se snaží do plánu zahrnout vše, co se týká jejich hotelového konceptu. To vede k super románu, něčemu takovému, jako Harry Potter. Jenže to už napsala Rowlingová.


Klíčem k úspěchu je vědět, co do hotelového podnikatelského plánu zahrnout a co tam naopak nedávat. Vytvořte si jasný a smysluplný plán. Investory spíše nadchněte, než abyste je unudili k smrti, jak to dělá většina podnikatelských plánů plných nadbytečných informací. Když mě provází majitel po svém hotelu a vysvětluje souvislosti, je to občas fakt smutná procházka.


Ve vašem plánu musíte čtenáře vést přesně tou cestou, kterou potřebujete aby byli vedeni k rozhodnutí, že váš projekt je proveditelný a dlouhodobě udržitelný.


Jedním z hlavních problémů je například to, že po přečtení první stránky většina investprů často plně nepochopí, o co v hotelu jde a jaké výsledky mohou očekávát. Přitom stačí tak málo.


Styl hotelu, kategorie, zaměření, velikost.


Pro investory a věřitele je zásadní, aby váš plán rychle pochopili, aniž by museli číst celý dokument. Základy hoteliérského podnikatelského plánování jsou klíčové. Pokud nebudete mít to štěstí, stát se mým klientem, připravil jsem pro vás jednoduchou šablonu hotelového podnikatelského plánu.


Váš plán by měl mít 10 částí plus dodatek s přílohami.


První část by se měla skládat ze dvou hlavních textů, kterými jsou: poslání a cíle. Poslání by mělo obsahovat asi tak řádek popisu společnosti, který vystihuje pouze podstatu vašeho hotelu. Cíle popisují, čeho chcete dosáhnout, například “Dosáhnout roční obsazenosti 90 %”.


Druhá část by měla obsahovat podrobnější informace o USP (unikátní prodejní důvody) vašeho hotelového či restauračního konceptu.


Třetí část poskytne informace o aktuálních trendech v odvětví a současném stavu trhu a o tom, jaký to bude mít dopad na váš hotel.


Čtvrtá část by měla obsahovat hloubkové informace o vašem cílovém trhu, včetně geografických, demografických, socioekonomických, psychografických a behaviorálních segmentačních údajů. Možná budete muset uspořádat průzkum mezi potenciálními zákazníky (Focus Group).


Pátá část by měla analyzovat vaší místní konkurenci a uvést jednotlivé silné a slabé stránky, míry obsazenosti a podílu na trhu (SWOT analýza). Nezapomeňte zmínit, čím se od nich odlišujete.


Šestá část by měla obsahovat strategický plán, který se skládá ze tří částí: marketing, distribuce a řízení příjmů. V marketingové části popište, jak přesně přilákáte zákazníky/hosty. Distribuce se zaměřuje na kanály třetích stran, které budete využívat, a jak budete řídit dostupnost. V části řízení příjmů popište techniky tvorby cen a výnosů, které budete používat.


Sedmá část je provozní plán, který popisuje, jak budete svůj hotel provozovat. Zaměřte se na zaměstnance, jejich pracovní náplně a odpovědnosti, standardy služeb a řízení zásob.


Osmá část je věnována manažerskému týmu. Uveďte zkrácené životopisy členů vašeho týmu a zaměřte se na to, co vás jedinečně kvalifikuje k tomu, aby byl váš hotel úspěšný.


Devátá část je finanční plán, který obsahuje počáteční náklady na hotel, průběžné náklady na podnikání, provozní výdaje a prognózy příjmů na příštích pět let. Pokud plánujete získat úvěr, uveďte, kolik finančních prostředků bude potřeba a kdy. Vysvětlete, jak budete generovat návratnost investice pro investory, nebo kdy budou vklady věřitelů zaplaceny. Tabulka s jednotlivými tranšemi investic je pro investora důležitější, než případná slohová cvičení.


Desátá část se zaměřuje na klíčové milníky, které zvýší šanci na úspěch vašeho hotelu. Zamyslete se nad výběrem lokality, povoleními a licencemi, výstavbou hotelu, formátem provozu (nájem, franšíza, management contract, hybridní kontrakt), nad personálem a školením, otevřením, činnostmi před otevřeníma finančními ukazateli jako GOP a Ebitda.


Poslední část obsahuje přílohy, kde uvedete jakékoli další důležité informace, videa, fotky a tabulky, které podpoří hlavní části vašeho plánu.


Na infografice v úvodu můžete vidět, jak to vypadá, když vše dopadne nejlépe a váš hotel má 100% obsazenost. Většinou se úspěšné hotely s obsazeností oscilující kolem 80 % považují za provozy na hraně výkonnosti. O tom až jindy.


Na závěr bych chtěl zmínit, že stejně jako koncept, je důležité promyslet i provozní souvislosti. Bez kompetencí se můžete i ošklivě umazat. V jednom tropickém resortu udělali krásný septik a poněkud zapomněli na to, že se k němu nedostane technika. První odsávání tak probíhalo pomocí 30 metrové hadice, která během snídaní v tropické zahradě restaurace na dvou místech praskla a změnila místo v nechtěnou fontánu.


Stejně jako u konceptu hotelu je důležité promyslet i provozní souvislosti. Bez potřebných kompetencí se totiž můžete snadno dostat do situací, které vás zaskočí a přinesou neočekávané problémy.


Správný hotelový podnikatelský plán je tak nejen základem pro získání financování a realizaci vašeho snu, ale také nástrojem, který vás provede úskalími a výzvami hotelového podnikání. Bez něj se může váš sen snadno změnit v noční můru, kde místo spokojených hostů a prosperujícího podniku budete řešit problémy, kterým jste mohli předejít s pečlivým plánováním a odbornými znalostmi, které vám nabízím.

15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page